logo    
   
     

 
Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
KIEROWNIK ZESPOŁU OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI

Problematyka badawcza (zainteresowania naukowe):

Inżynieria środowiska - badania środowiskowe i oceny oddziaływania na środowisko, dotyczące w szczególności powierzchni ziemi, a także obiektów gospodarki ściekowej i odpadowej w zakresie emisji zanieczyszczeń chemicznych (w tym odorantów) i mikrobiologicznych oraz oddziaływania zapachowego i akustycznego. Monitoring środowiska obejmujący powietrze, glebę i grunty oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przeglądy ekologiczne terenu (w tym tzw. raporty początkowe dla instalacji IPPC) oraz środowiskowe uwarunkowania jego rekultywacji, zagospodarowania i ochrony. Prawna ochrona środowiska.

Hobby (zainteresowania pozanaukowe):

  • turystyka wysokogórska i krajoznawcza (m.in. Aconcagua - Argentyna, Kilimandżaro - Tanzania, Mont Blanc - Francja, Ruwenzori - Uganda, Atlas Wysoki - Maroko, Góra Kościuszki – Australia, Islandia, Synaj, Nowa Zelandia),
  • fotografia,
  • ogród

Lista publikacji naukowych (2004-2014)
Lista publikacji naukowo-technicznych (2004-2013)