logo    
   
     

 
Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w Oficynie Wydawniczej PW ukazała się książka pt. „PRAWODAWSTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA Z ELEMENTAMI OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO”. Zgodnie z łacińską sentencją prawniczą: Verba volant, scripta manent - słowa ulatują, pismo pozostaje, książkę dedykujemy naszym studentom... Oczywiście, polecamy ją wszystkim zainteresowanym, a w szczególności studentkom i studentom kierunku „Ochrona Środowiska”, zaliczającym przedmiot „Prawodawstwo w ochronie środowiska” oraz „Oceny oddziaływania na środowisko”, a także studentkom i studentom specjalności „Gospodarka Odpadami”, zaliczającym przedmiot „Oceny oddziaływania na środowisko”, a także studentkom i studentom specjalności "Gospodarka Odpadami", zaliczającym przedmiot "Oceny oddziaływania na środowisko" oraz studentkom i studentom specjalności „Inżynieria Komunalna” zaliczającym przedmiot „Ocena oddziaływania na środowisko obiektów komunalnych”. Skan strony tytułowej: