logo    
   
     

 Aparatura

Aparatura i sprzęt pomiarowy Zespołu Ochrony Powierzchni Ziemi:

L.p.

Czynność/Oznaczenie

Aparatura/Przyrządy
(Firma)

1.

Pobór próbek gleb
i gruntów

Świdry glebowe oraz sprzęt do prac polowych
(Eijkelkamp)

2.

Skład granulometryczny gleb i gruntów

Sita kalibrowane (Eijkelkamp),
areometry Prószyńskiego (PTG)

3.

Współczynnik filtracji

Aparat filtracyjny
(Eijkelkamp)

4.

Odczyn (pH), przewodność elektrolityczna właściwa

Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe
(CX-731 Elmetron)

5.

Zawartość węglanów

Kalcymetr
(Eijkelkamp)

6.

Sód, potas, wapń, lit w glebie, gruncie i wodzie

Fotometr płomieniowy
(Jenway PFP-7)

7.

BZT w glebie oraz wodzie i ściekach

Sapromat (Selutec)

Miernik Sensomat Scientific (Aqualytic)

8.

Mikro-
i makroskładniki
w glebie i wodzie

Spektrofotometr (Spectronic Genesys 2)

Spektrofotometr (Spectronic 20-D)

9.

Pobór próbek powietrza do oznaczeń mikrobiologicznych

Próbnik powietrza Mas-100 Eco
(Merck)

10.

Stężenie odorantów
w powietrzu
(m.in. siarkowodór, merkaptany i in.)

Przenośny chromatograf gazowy
(Photovac Voyager)

11.

Intensywność zapachu

Olfaktometr przenośny (Nasal Ranger)

12.

Poziom dźwięku

Sonometr typu 2236, kalibrator typu 4231
(Brüel & Kjær)