logo    
   
     

 Nauczymy Cię z przyjemnością…

Dla Studentów:

Konsultacje pracowników i doktorantów Zespołu Ochrony Powierzchni Ziemi:
> Prof. dr hab. inż. Andrzej Kulig: czwartek, 15:00-17:00
> Dr hab. inż. Agnieszka Pusz: poniedziałek, 12:00-14:00
> Dr inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski: czwartek, 12:00-14:00
> Dr inż. Katarzyna Kaczyńska-Sajko: środa, 10:00-12:00

Materiały do ściągnięcia:
> Sylwetka absolwenta studiów II stopnia - magisterskich; kierunek: OŚ, specjalność: Ochrona Powierzchni Ziemi
> Przedmioty specjalności Ochrona Powierzchni Ziemi
> Propozycje tematów prac dyplomowych realizowanych w Zespole OPZ
> Plan zajęć realizowanych przez Zespół Ochrony Powierzchni Ziemi - semestr zimowy
> Plan zajęć realizowanych przez Zespół Ochrony Powierzchni Ziemi - semestr zimowy
> Harmonogram zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012
> Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
> Informacja na temat zajęć w ramach "Pracowni Inżynierii Środowiska 2" dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w PW
> Folder informacyjny Zespołu OPZ