logo    
   
     

 
Rys historyczny

Działalność dydaktyczna Zespołu od 1985 roku:

Pracownicy Zespołu OPZ prowadzili zajęcia dydaktyczne w ramach kierunku studiów - Inżynieria Środowiska, głównie na specjalności: Gospodarka Wodna i Hydrologia oraz Systemy Ochrony Atmosfery i Meteorologia Techniczna, Inżynieria Ochrony Środowiska, Techniki Ochrony Środowiska, a obecnie Gospodarka Odpadami. W 1996 roku, dodatkowo, na kierunku Inżynieria Środowiska utworzono nową specjalność - Inżynieria Komunalna, prowadzoną na niestacjonarnych studiach inżynierskich (wieczorowych i zaocznych), dla której przygotowano program przedmiotu: Oceny oddziaływania na środowisko obiektów komunalnych.
W zespole aktualnie prowadzone są zajęcia na Wydziałach:

  • Inżynierii Środowiska - od 1985 roku (wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne i projektowe z kilku przedmiotów: Gleboznawstwo, Ochrona powierzchni ziemi, Soil Protection, Nawodnienia i odwodnienia, Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów, Oceny oddziaływania na środowisko.),
  • Samochodów i Maszyn Roboczych - od 1994 roku do 2011 roku (Ochrona Środowiska),
  • Chemicznym - od 2010 roku (Ekologiczne i społeczne aspekty biotechnologii).

W latach 1999-2002 prowadzono zajęcia z przedmiotu „BHP i ochrona środowiska” w Instytucie Poligrafii na Wydziale Geodezji i Kartografii w PW. W latach 1998-2006 realizowano zajęcia w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji (przedmioty: „Zarys ochrony środowiska” 1998-2001, „Oceny oddziaływania na środowisko” 1999-2003, „Ochrona wód i gleby” 2001-2003 i „Ochrona środowiska – aspekty techniczne” 2003-2006).
Od 1999 roku realizowane są zajęcia na studiach podyplomowych „Informatyka i Zarządzanie w Ochronie Środowiska„ (przedmioty: „Ochrona powierzchni ziemi”, „Rekultywacja terenów zdegradowanych”, „Oceny oddziaływania na środowisko”).
Ponad 110 absolwentów studiów dziennych wykonało w Zespole prace dyplomowe (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie). Dodatkowe, kilkanaście prac dyplomowych przygotowali absolwenci studiów podyplomowych IiZwOŚ.

W Zespole OPZ, w ramach współpracy z IHE, Delft (Holandia), zostały zorganizowane anglojęzyczne studia podyplomowe:
-          Advanced Environmental Sanitation                  w latach 1992/93,
-          Environmental Sanitation and Management      w latach 1993/94.
Uczestnicy studiów pochodzili z Polski, Łotwy, Czech, Słowacji i Węgier.
Od 2009 roku w ramach bloku „środowiskowego” prowadzone są zajęcia laboratoryjne z zakresu ochrony powierzchni ziemi dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w PW.