logo    
   
     

 Rys historyczny

Kalendarium najważniejszych wydarzeń i zmian organizacyjnych

Rok/Data

Wydarzenia i zmiany

1950

W Politechnice Warszawskiej, w drodze wyodrębnienia z Wydziału Inżynierii utworzono Wydział Inżynierii Sanitarnej, w skład którego wchodziło 9 katedr, w tym m.in. Katedra Techniki Sanitarnej i Katedra Biologii Sanitarnej.

1957

Na Wydziale Inżynierii Sanitarnej utworzono Katedrę Chemii Sanitarnej.

1961

W wyniku połączenia Wydziału Inżynierii Sanitarnej z Wydziałem Budownictwa Wodnego powstał Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, który miał 15 katedr, w tym m.in. Katedrę Techniki Sanitarnej, Katedrę Biologii Sanitarnej oraz Katedrę Chemii Sanitarnej i Technologii Wody i Ścieków.

1970

W wyniku reorganizacji struktury PW, na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, tak jak i w całej Uczelni, zlikwidowano katedry i utworzono instytuty. Katedra Techniki Sanitarnej, Zakład Chemii Sanitarnej z Katedry Chemii Sanitarnej i Technologii Wody i Ścieków oraz Katedra Biologii Sanitarnej weszły (jako Zespół Techniki Sanitarnej, Zespół Chemii Sanitarnej i Zespół Biologii Sanitarnej) w skład Zakładu Inżynieryjno-Sanitarnej Ochrony Środowiska w Instytucie Inżynierii Środowiska.

1985

Zespół Techniki Sanitarnej i część Zespołu Chemii Sanitarnej zostały wydzielone jako Zakład Ochrony Środowiska Miejskiego (OŚM), z Zespołem Gospodarki Odpadami i Zespołem Ochrony Gleb. Powstał także Zakład Chemii Sanitarnej i Zakład Biologii Sanitarnej.

1993

Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej zmienił nazwę na nową - Wydział Inżynierii Środowiska, w związku z tym Instytut Inżynierii Środowiska zmienił nazwę na Instytut Systemów Inżynierii Środowiska.

22 listopada 2004

Zespół Ochrony Gleb w Zakładzie OŚM zmienił nazwę na Zespół Ochrony Powierzchni Ziemi (OPZ).

1 września 2007

W wyniku kolejnej reorganizacji struktury Wydziału Inżynierii Środowiska (polegającej na likwidacji instytutów), Zakład Ochrony Środowiska Miejskiego wszedł w skład nowoutworzonego Zakładu Ochrony i Kształtowania Środowiska.

31 grudnia 2007

Instytut Systemów Inżynierii Środowiska zakończył działalność.

1 maja 2011

Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska został przekształcony w Katedrę Ochrony i Kształtowania Środowiska.