logo    
   
     

 
Rys historyczny

Kursy i studia zagraniczne ukończone przez pracowników i doktorantów Zespołu OPZ:

  1. Radosław Barczak – czteromiesięczny indywidualny staż naukowy w okresie wrzesień 2010 - styczeń 2011, w formie stypendium wyjazdowego dla doktorantów i nauczycieli akademickich, w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” w Politechnice Mediolańskiej, Włochy.
  2. Agnieszka Bugajska – Podyplomowe Szkolenie Zawodowe w roku 2006 „Kierowanie i kontrola ocen oddziaływania na środowisko i analiz środowiskowych” prowadzone przez Kształcenie Ustawiczne przy Państwowej Wyższej Szkole Mostów i Dróg (Formation Continue de l'Ecole des Ponts ENPC), Paryż, Francja.
  3. Agnieszka Bugajska – Podyplomowe Szkolenie Zawodowe w latach 2004-2005 „Kierownik ds. Jakości/Środowiska/Bezpieczeństwa dla MŚP” w CFAS European Training Center, Nanterre, Francja.
  4. Agnieszka Bugajska – Dyplom Specjalistycznych Studiów Wyższych (DESS - odpowiednik aktualnego MASTER II), studia w latach 1996-1997 na kierunku: Inżynieria Procesów Oczyszczania Wód i Ścieków, Uniwersytet Nauk i Technologii w Lille (Universite des sciences et technologies de Lille USTL), Francja.
  5. Andrzej Kulig – międzynarodowe studia podyplomowe: w latach 1990-1991 „Advanced Environmental Sanitation” w Instytucie Hydrauliki i Inżynierii Środowiska (IHE) w Delft w Holandii.
  6. Andrzej Kulig – kurs międzynarodowy: w 1988 r. Advanced training course on investigation methods, risk-assessment and in-situ techniques for the clean-up of sites with contaminated soils w Prof. H.C. van Hall Institute w Groningen w Holandii.
  7. Andrzej Kulig – kurs międzynarodowy: w 1987 r. Summer School for Professors in Sanitary Engineering w International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering (IHE, Delft) w Holandii.
  8. Andrzej Kulig – stypendium naukowe UNESCO: w 1985 r. siedmiomiesięczne badania w Królewskim Holenderskim Instytucie Meteorologicznym (KNMI) w De Bilt w Holandii związane z procesami samooczyszczania zachodzącymi w atmosferze.
  9. Andrzej Kulig – kurs międzynarodowy: W 1982 r. nt. zakwaszenia Środowiska w Szwecji (Miljöförtbundet).