logo    
   
     

 
Rys historyczny

Źródła literaturowe:

  • Kulig A., Ossowska-Cypryk K., Skorupski W. (1990): Rodzaje i zasięg niekorzystnych oddziaływań obiektów związanych z oczyszczaniem ścieków. Fundacja „Warta”. Poznań-Warszawa.
  • Kulig A. (1997): Badania i ocena oddziaływania na środowisko obiektów komunalnych. [w:] Konferencja naukowo-techniczna „Współczesne problemy inżynierii środowiska. Nauka · Edukacja · Gospodarka". s. 107-127. ISIŚ PW. Warszawa, 13 czerwca 1997 r.
  • Kulig A. (2004): Metody pomiarowo-obliczeniowe w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki komunalnej. Wydanie II (zaktualizowane). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.
  • Skalmowski K. 2000: Ochrona gleb i gospodarka odpadami. [w:] Konferencja naukowo-techniczna z okazji 30-lecia Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska „Współczesne problemy inżynierii środowiska. Nauka · Edukacja · Gospodarka”. s. 57-68. ISIŚ, WIŚ PW. Warszawa.
  • Wydawnictwo Jubileuszowe z okazji 50-lecia utworzenia Wydziału Inżynierii Sanitarnej w Politechnice Warszawskiej. Spis absolwentów. Warszawa, 2003 r.