logo    
   
     

 
Rys historyczny

Tematy prac doktorskich obronionych przez pracowników i doktorantów Zespołu OPZ:

  1. Wiesław Skorupski – „Utylizacja odpadów stałych z produkcji włókien wiskozowych”, 1965 r.
  2. Andrzej Kulig – „Metoda określania emisji zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych z wybranych obiektów gospodarki komunalnej”, 1987 r.
  3. Andrzej Skalmowski – „Efektywność rekultywacyjna kompostu z odpadów komunalnych”, 2003 r.
  4. Agnieszka Pusz – „Wykorzystanie węgla brunatnego do ograniczenia fitotoksyczności gleb zanieczyszczonych metalami ciężkim”, 2005 r.
  5. Mirosław Szyłak-Szydłowski – „Efektywność usuwania wybranych grup mikroorganizmów potencjalnie chorobotwórczych w procesie oczyszczania odcieków ze składowiska odpadów”, 2008 r.
  6. Katarzyna Kaczyńska-Sajko – „Parametryzacja procesu oczyszczania wylewiska odpadów z odwiertów wydobywczych ropy naftowej”, 2011 r.