logo    
   
     

 
Rys historyczny

Wykaz pracowników i doktorantów, który pracowali lub pracują w Zespole OPZ od czasu jego powstania:

  1. prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej KULIG           1985 r. – (w PW od 1979 r.) -
  2. dr inż. Agnieszka PUSZ                               2005 r. –
  3. dr inż. Andrzej SKALMOWSKI                      1996 r. – 2010 r.
  4. dr inż. Wiesław SKORUPSKI                      1985 r. – 1991 r. (w PW od 1955 r. do 1999 r.)
  5. dr inż. Mirosław SZYŁAK-SZYDŁOWSKI      2008 r. –
  6. mgr inż. Jerzy PAWŁOWSKI                        1985 r. – 2003 r. (w PW od 1964 r.)
  7. mgr inż. Waldemar RZEMEK                       1985 r. – 2008 r. (w PW od 1965 r.)
  8. mgr inż. Małgorzata STERNICKA-KANTOR  1985 r. – 2007 r. (w PW od 1968 r.)
  9. mgr inż. Barbara GAJDA                              1995 r. – 1996 r.
  10. Aneta GRUSZKA                                         1994 r.

Doktoranci: