logo    
   
     

 Zespół OPZ - na przestrzeni lat:

Rys historyczny:
> Kalendarium najważniejszych wydarzeń i zmian organizacyjnych
> „Korzenie”, powstanie i rozwój Zespołu Ochrony Powierzchni Ziemi w PW
> Działalność naukowo-badawcza Zespołu od 1985 roku
> Działalność dydaktyczna Zespołu od 1985 roku

> Tematy prac doktorskich obronionych przez pracowników i doktorantów Zespołu OPZ
> Kursy i studia zagraniczne zakończone przez pracowników i doktorantów Zespołu OPZ
> Wykaz pracowników i doktorantów, którzy pracowali lub pracują w Zespole OPZ od czasu jego powstania

Ci, których z nami już nie ma - wspomnienia:
> Wiesław Skorupski (1932-1999)
> Waldemar Rzemek (1946-2010)

> Źródła literaturowe

Noblista, Borys Pasternak uważał, że „historii nie można oglądać, podobnie jak nie można widzieć, jak rośnie trawa”. O historii można jednak czytać. Od czasu, do czasu uświadamiamy sobie fakt, że dzisiaj tworzymy "historię", która może zostać opisana jutro.
Redagując kilka „podstron” historycznych, korzystałem z własnej pamięci oraz różnorodnych dokumentów. Jak wiadomo, pamięć jednak jest zawodna, a w dokumentach spotyka się błędy. Dlatego w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Koleżankom i Kolegom z Zespołu OPZ, innych Zespołów Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz innych Zakładów Wydziału Inżynierii Środowiska PW za wszelkie uwagi, przypomnienia i uzupełnienia dotyczące danych historycznych.
Szczególne podziękowania składam doktorowi Mirosławowi Szyłak-Szydłowskiemu za opracowanie redakcyjne strony Zespołu Ochrony Powierzchni Ziemi.

Zarówno ja, jak i cały Zespół Ochrony Powierzchni Ziemi, zapraszamy odwiedzających naszą stronę do podzielenia się uwagami i sugestiami dotyczącymi zaprezentowanych informacji oraz naszej oferty naukowo-dydaktycznej. Wszelkie uwagi proszę kierować bezpośrednio do dr inż. Mirosława Szyłak-Szydłowskiego (miroslaw.szydlowski@is.pw.edu.pl).

Andrzej Kulig