logo    
   
     

 Dane kontaktowe:

Zespół Ochrony Powierzchni Ziemi
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa

Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
email: Andrzej.Kulig@is.pw.edu.pl
telefon: 22-629-30-26
pokój: 912

Dr hab. inż. Agnieszka Pusz
email: Agnieszka.Pusz@is.pw.edu.pl
telefon: 22-234-5417
pokój: 411

Dr inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski
email: Miroslaw.Szydlowski@is.pw.edu.pl
telefon: 22-234-5417
pokój: 411

Mgr inż Małgorzata Sternicka-Kantor
telefon: 22-234-5417
pokój: 411

Dr inż Katarzyna Kaczyńska-Sajko
telefon: 22-234-5417
pokój: 411

Mgr inż. Agnieszka Bugajska
email: Agnieszka.Bugajska@is.pw.edu.pl
telefon: 22-234-5407
pokój: 911

Mgr inż. Magdalena Juszczak
email: Magdalena.Juszczak@is.pw.edu.pl
telefon: 22-234-5407
pokój: 911

Mgr inż. Magdalena Wiśniewska
email: Magdalena.Wisniewska@is.pw.edu.pl
telefon: 22-234-5417
pokój: 411

Dr inż. Radosław Barczak
email: Radoslaw.Barczak@is.pw.edu.pl