logo    
   
     

 
Nasza pracownia

W ramach Latedry Ochrony i Kształtowania Środowiska w Zespole Ochrony Powierzchni Ziemi funkcjonuje Pracownia Badania Zanieczyszczeń Powierzchni Ziemi.

Kierownik Pracowni: dr hab. inż. Agnieszka Pusz

W Pracowni prowadzone są m.in.:

  • badania fizycznych i chemicznych właściwości gleb, gruntów oraz środowiska gruntowo-wodnego;
  • oceny czystości gleb i gruntów w odniesieniu do sposobu zagospodarowania terenu oraz podczas prac rekultywacyjnych;
  • oceny stopnia agresywności wód gruntowych i gruntu


Zakres analiz wykonywanych przez Zespół
Aparatura będąca na wyposażeniu Zespołu