logo    
   
     

 
Opracowania naukowo-badawcze

 

 
  • Kulig A., Kaczyńska A. K. (2011): Parametryzacja procesu oczyszczania wylewiska odpadów z odwiertów wydobywczych ropy naftowej. Projekt badawczy promotorski MNiSzW Nr 508S11105008. Warszawa.
  • Kulig A., Lelicińska-Serafin K., Podedworna J., Sinicyn G., Heidrich Zb., Czyżkowski B. (2010): Szczegółowa identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce komunalnej. Projekt badawczy zamawiany Nr PBZ-MEiN-5/2/2006. Warszawa.
  • Pusz A. (2010): Badania statutowe w zakresie Ochrony i Kształtowania Środowiska prowadzone w roku 2009, nr tematu 504G/1110/5005/001. Udział w opracowaniu zadania badawczego pt. Wpływ zabiegów rekultywacyjnych na zmiany właściwości fizycznych i chemicznych gruntu w otoczeniu składowiska odpadów.
  • Kulig A., Sternicka-Kantor M., Barczak R., Dąbrowska M. (2008): Badania potwierdzające skuteczność likwidacji odorów metodą wykorzystującą efektywne mikroorganizmy (dla firmy „EM-WORLD Polska”). Raport WIŚ PW 1-08/ZOiKŚ. Warszawa.
  • Grabińska-Łoniewska A., Kulig A., Pajor E., Skalmowski A., Rzemek W., Szyłak-Szydłowski M. (2007): Migracja mikroorganizmów potencjalnie chorobotwórczych i zanieczyszczeń chemicznych w odciekach z odpadów komunalnych w określonych warunkach gruntowo-wodnych. Grant własny MNiSzW nr 4 T09D 017 25. Warszawa.
  • Kulig A., Czyżkowski B., Dmochowski D., Miaśkiewicz-Pęska E., Ossowska-Cypryk K., Sinicyn G., Rzemek W., Sternicka-Kantor M., Dąbrowska M. (2007): Badanie oddziaływania na środowisko Oczyszczalni Ścieków "Południe" w Warszawie (dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.). Raport ISIŚ PW 18-07/ZOŚM. Warszawa.
  • Kulig A., Kaczyńska A. K. (2007): Parametryzacja procesu oczyszczania wylewiska odpadów z odwiertów wydobywczych ropy naftowej. Praca własna 503G/1112/0023/07. Raport ISIŚ PW nr 35-2007/ZOiKŚ. Warszawa.