logo    
   
     

 
Prace badawczo-wdrożeniowe

 

 • Kulig A., Pusz A., Szyłak-Szydłowski M., Sternicka-Kantor M., Dmochowska A. (2011): Wyniki czterech serii badań wód podziemnych, wykonanych w 2011 roku w ramach monitoringu lokalnego prowadzonego w rejonie składowiska odpadów w Krzemionkach (dla Huty Ostrowiec S.A. w upadłości w Ostrowcu Świętokrzyskim). Raport WIŚ PW 04-11/KOiKŚ. Warszawa.
 • Kulig A., Zwoździak J., Szklarczyk M., Sówka I. (2011): Propozycja metodyki oceny zawartości substancji zapachowo czynnych w powietrzu (dla Ministerstwa Środowiska, DZKiOA). Warszawa.
 • Kulig A., Pusz A., Sternicka-Kantor M., Dmochowska A. (2011): Badania zawartości trichloroetenu i tetrachloroetenu w wodach podziemnych w rejonie ujęć Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. (dla Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.). Raport WIŚ PW 03-11/KOiKŚ. Warszawa.
 • Kulig A., Szyłak-Szydłowski M., Pusz A., Barczak R. (2011): Ocena oddziaływania zapachowego Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty w Warszawie (dla Przedsiębiorstwa Robót Górniczych „Metro” Sp. z o.o.). Raport WIŚ PW 02-11/KOiKŚ. Warszawa.
 • Nawalany M., Kulig A., Sinicyn G., Pusz A., Sternicka-Kantor M. (2011): Badania monitoringowe oraz modelowe stężeń trichloroetenu i tetrachloroetenu w środowisku gruntowo-wodnym oraz w wodach podziemnych w rejonie Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. (dla Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.). Raport WIŚ PW 01-11/ZOiKŚ. Warszawa.
 • Kulig A., Pusz A., Sternicka-Kantor M., Szyłak-Szydłowski M., Dmochowska A. (2010): Wyniki czterech serii badań wód podziemnych, wykonanych w 2010 roku w ramach monitoringu lokalnego prowadzonego w rejonie składowiska odpadów w Krzemionkach (dla Huty Ostrowiec S.A. w upadłości w Ostrowcu Świętokrzyskim). Raport WIŚ PW 7-10/ZOiKŚ. Warszawa.
 • Kulig A., Szyłak-Szydłowski M., Miaśkiewicz-Pęska E., Barczak R., Sternicka-Kantor M., Dąbrowska M. (2010): Badanie i ocena oddziaływania na otoczenie Oczyszczalni Ścieków „CZAJKA” w Warszawie (okres przed i podczas modernizacji oraz rozbudowy) (dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.). Raport WIŚ PW 06-10/ZOiKŚ, Warszawa.
 • Kulig A., Gołda T., Wójcik J., Pusz A. (2010): Projekt rekultywacji terenu byłego składowiska odpadów przemysłowych (SOP) w Krzemionkach Opatowskich: Etap II – projekt techniczny rekultywacji wraz z uzupełniającymi badaniami (dla Huty Ostrowiec S.A. w upadłości w Ostrowcu Świętokrzyskim). Warszawa.
 • Kulig A., Sternicka-Kantor M., Pusz A., Szyłak-Szydłowski M., Dmochowska A. (2009): Wyniki czterech serii badań wód podziemnych, wykonanych w 2009 roku w ramach prowadzonego monitoringu lokalnego wód w rejonie składowiska odpadów w Krzemionkach (dla Huty Ostrowiec S.A. w upadłości w Ostrowcu Świętokrzyskim). Raport WIŚ PW 3-09/ZOiKŚ. Warszawa.
 • Kulig A., Gołda T., Wójcik J., Pusz A., Szyłak-Szydłowski M., Sternicka-Kantor M., Dmochowski D., Dąbrowska M. (2009): Projekt rekultywacji składowiska odpadów przemysłowych (SOP) w Krzemionkach Opatowskich: Etap I – badania gruntu i koncepcja rekultywacji (dla Huty Ostrowiec S.A. w upadłości w Ostrowcu Świętokrzyskim). Warszawa.
 • Kulig A., Sternicka-Kantor M., Dąbrowska M. (2009): Badania odorymetryczne i ocena oddziaływania zapachowego wybranych źródeł odorantów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi k. Grudziądza (dla Huber Technology Sp. z o.o. w Warszawie). Raport WIŚ PW 1-09/ZOiKŚ. Warszawa.
 • Kulig A., Sternicka-Kantor M., Pusz A., Dmochowska A., Barczak R., Dąbrowska M. (2008): Wyniki czterech serii badań wód podziemnych, wykonanych w 2008 roku w ramach prowadzonego monitoringu lokalnego wód w rejonie składowiska odpadów w Krzemionkach (dla Huty Ostrowiec S.A. w upadłości w Ostrowcu Świętokrzyskim). Raport WIŚ PW 9-08/ZOiKŚ. Warszawa.
 • Kulig A., Sternicka-Kantor M., Pusz A., Chmielak W., Dąbrowska M. (2008): Badania zawartości trichloroetenu i tetrachloroetenu w wodach podziemnych w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego (dla Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim). Raport WIŚ PW 6-08/ZOiKŚ. Warszawa.
 • Kulig A., Barczak R., Dąbrowska M. (2008): Badania odorymetryczne i ocena oddziaływania zapachowego źródeł odorantów w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie S.A.(dla ZPT w Warszawie S.A.). Raport WIŚ PW 5-08/ZOiKŚ. Warszawa.
 • Kulig A., Dąbrowska M. (2008): Analiza i ocena problemu oddziaływania zapachowego występującego w otoczeniu oczyszczalni ścieków w Pruszkowie (dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.). Raport WIŚ PW 2-08/ZOiKŚ. Warszawa.
 • Kulig A., Rzemek W., Sternicka-Kantor M., Dmochowska A. (2007): Wyniki czterech serii badań wód podziemnych, wykonanych w 2007 roku w ramach prowadzonego monitoringu lokalnego wód w rejonie składowiska odpadów w Krzemionkach (dla Huty Ostrowiec S.A. w upadłości w Ostrowcu Świętokrzyskim). Raport ISIŚ PW 38-07/ZOiKŚ. Warszawa.
 • Kulig A., Dmochowski D., Pusz A., Rzemek W., Lewandowski J. (2007): Ustalenie stopnia degradacji środowiska na działce w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 92/96 (dla Sadu Okręgowego w Łodzi). Raport ISIŚ PW 15-07/ZOŚM. Warszawa.
 • Kulig A., Dmochowski D., Pusz A., Rzemek W., Lewandowski J., Dąbrowska M. (2007): Badanie stanu czystości gruntu na terenie działki nr ew. 11 z obrębu 4-07-10 przy ul. Annopol w Warszawie (dla firmy "Annopol" Sp. z o.o. w Warszawie). Raport ISIŚ PW 1-07/ZOŚM. Warszawa.
 • Kulig A., Dmochowski D., Pusz A., Rzemek W., Lewandowski J., Dąbrowska M. (2006): Badanie stanu czystości gruntu na terenie działki nr ew. 1/20, obręb 120 w Siedlcach (dla firmy "Budmex" s.c. w Siedlcach). Raport ISIŚ PW 19-06/ZOŚM. Warszawa.
 • Kulig A., Cypryk-Ossowska K., Rzemek W., Sternicka-Kantor M., Dąbrowska M., Łasica S. (2005): Badanie tła zanieczyszczenia środowiska w strefie potencjalnego oddziaływania Oczyszczalni Ścieków „Południe” w Warszawie. Jakość powietrza i klimat akustyczny (dla Przedsiębiorstwa Hydrobudowa Włocławek S.A. we Włocławku). Raport ISIŚ PW 29-05/ZOŚM. Warszawa.
 • Kulig A., Dąbrowski H. (2005): Analiza i opinia w sprawie zmian stanu wody na gruntach w rejonie potoku Żarek i potoku od ul. Zjednoczenia w Kalwarii Zebrzydowskiej (dla Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej). Raport ISIŚ PW 18-05/ZOŚM. Warszawa.