logo    
   
     

 
Publikacje i opracowania naukowo-badawcze

 

 • Kulig A., Gołda T., Wójcik J., Pusz A. (2010): Projekt rekultywacji terenu byłego składowiska odpadów przemysłowych (SOP) w Krzemionkach Opatowskich: Etap II – projekt techniczny rekultywacji wraz z uzupełniającymi badaniami (dla Huty Ostrowiec S.A. w upadłości w Ostrowcu Świętokrzyskim). Warszawa.
 • Pusz A. (2010): Badania statutowe w zakresie Ochrony i Kształtowania Środowiska prowadzone w roku 2009, nr tematu 504G/1110/5005/001. Udział w opracowaniu zadania badawczego pt. Wpływ zabiegów rekultywacyjnych na zmiany właściwości fizycznych i chemicznych gruntu w otoczeniu składowiska odpadów.
 • Kulig A., Gołda T., Wójcik J., Pusz A., Szyłak-Szydłowski M., Sternicka-Kantor M., Dmochowski D., Dąbrowska M. (2009): Projekt rekultywacji składowiska odpadów przemysłowych (SOP) w Krzemionkach Opatowskich: Etap I – badania gruntu i koncepcja rekultywacji (dla Huty Ostrowiec S.A. w upadłości w Ostrowcu Świętokrzyskim). Warszawa.
 • Kulig A., Sternicka-Kantor M., Pusz A., Chmielak W., Dąbrowska M. (2008): Badania zawartości trichloroetenu i tetrachloroetenu w wodach podziemnych w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego (dla Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.). Raport WIŚ PW 6-08/ZOiKŚ. Warszawa.
 • Pusz A. (2008): Model of heavy metals translocation from soils to plants. Mat. Konf 4th European Conference Bioremediation
 • Pusz A. (2007): "Influence of brown coal on limit of phytotoxicity of soils contaminated with heavy metals". Journal of Hazardous Material (149) pp. 590-597.
 • Kulig A., Dmochowski D., Pusz A., Rzemek W., Lewandowski J. (2007): Ustalenie stopnia degradacji środowiska na działce w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 92/96 (dla Sadu Okręgowego w Łodzi). Raport ISIŚ PW 15-07/ZOŚM. Warszawa.
 • Kulig A., Dmochowski D., Pusz A., Rzemek W., Lewandowski J., Dąbrowska M. (2007): Badanie stanu czystości gruntu na terenie działki nr ew. 11 z obrębu 4-07-10 przy ul. Annopol w Warszawie (dla firmy "Annopol" Sp. z o.o. w Warszawie). Raport ISIŚ PW 1-07/ZOŚM. Warszawa.
 • Kulig A., Dmochowski D., Pusz A., Rzemek W., Lewandowski J., Dąbrowska M. (2006): Badanie stanu czystości gruntu na terenie działki nr ew. 1/20, obręb 120 w Siedlcach (dla firmy "Budmex" s.c. w Siedlcach). Raport ISIŚ PW 19-06/ZOŚM. Warszawa.
 • Pusz A. (2006): "Influence of brown coal on limit of phytotoxicity of soils contaminated with heavy metals" The International Conference "Protection and Restoration of the Environment VIII". Chania. Crete, Greece, July 2-7, Mat. konf. pp. 119-120.
 • Pusz A. (2006): "Influence of brown coal on limit of phytotoxicity of soils contaminated with heavy metals" The International Conference "Protection and Restoration of the Environment VIII". Chania. Crete, Greece, July 2-7, Mat. konf. pp. 119-120.