logo    
   
     

 
Publikacje naukowe (2004-2010)

 

  • Kaczyńska-Sajko K. (2010): Wybrane metody oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego z ciężkich frakcji ropy naftowej, na przykładzie obiektów z terenu Podkarpacia, Monografia  Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej „Energia niekonwencjonalna i zagospodarowanie  odpadów”, Lublin,  s. 127-136.
  • Kaczyńska-Sajko K. (2010): Wpływ rodzaju zaszczepienia na skuteczność biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych w procesie oczyszczania zawartości wylewiska odpadów z odwiertów wydobywczych ropy naftowej. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej seria „Inżynieria Środowiska”. Zeszyt „Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska” nr 58, s. 17-32. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
  • Kaczyńska A. K., Kulig A. (2009): Cleaning the environment from petroleum-derivative hydrocarbons on the example of a dumping site for liquid waste from crude oil wells. W monografii „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, pp. 63-72. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice.
  • Kaczyńska A. K., Kiepurski J. (2007): Rekultywacja terenu wylewiska odpadów z odwiertów wydobywczych ropy naftowej. Inżynieria Ekologiczna nr 19, s. 89-96.
  • Kaczyńska A. K. (2007): Bioremediacja zanieczyszczeń ropopochodnych w kilkuetapowym procesie oczyszczania wylewiska odpadów z odwiertów wydobywczych ropy naftowej. Materiały II Konferencji „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”. Politechnika Warszawska, Warszawa, s. 175-181.