logo    
   
     

 
Publikacje naukowe (2004-2014)

 

 • Szyłak-Szydłowski M. (2014), Comparison of two types of field olfactometers for assessing odours in laboratory and field tests, Chemical Engineering Transactions, 40, 67-72 (DOI: 10.3303/CET1440012)

 • Kulig A., Szyłak-Szydłowski M. (2013): Analiza skarg ludności na uciążliwość zapachową w województwie mazowieckim. [w:] Uciążliwości odorowe - występowanie, zapobieganie, aspekty prawne. s. 8-14. Sopot.

 • Barczak R., Kulig A., Szyłak-Szydłowski M. (2012): "Olfactometric Methods Application for Odour Nuisance Assessment of Wastewater Treatment Facilities in Poland". Chemical Engineering Transactions, vol. 30, 187-192. DOI:10.3303/CET1230046, http://www.aidic.it/cet/index.html AIDIC Servizi, Milano, Italy.

 • Szyłak-Szydłowski M., Korniłłowicz-Kowalska T. (2012): The mycobiota of landfill leachates in the pretreatment process in a sequencing batch reactor, , Central European Journal of Biology, 7 (2), 250-258
 • Szyłak-Szydłowski M. (2011): Ocena zmian toksyczności odcieków ze składowiska odpadów podczas ich biologicznego oczyszczania, Ochrona Środowiska, nr 33, 2
 • Szyłak-Szydłowski M., Grabińska-Łoniewska A. (2010): Główne zanieczyszczenia mikrobiologiczne odcieków składowiskowych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 9'2010, s. 15-17
 • Szyłak-Szydłowski M. (2010): Sztuka prezentacji, czyli zastosowanie multimediów w dydaktyce. Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia, r. 15, nr 2, s. 197-199
 • Kulig A., Grabińska-Łoniewska A., Pajor E., Szyłak-Szydłowski M. (2010): Listeria monocytogenes and chemical pollutants migration with landfill leachates. Environmental Engineering, Taylor & Francis Group London, New York, Singapore, pp. 203-212.
 • Szyłak-Szydłowski M., Grabińska-Łoniewska A. (2009): Formation of the activated sludge biocenosis during landfill leachate pre-treatment in SBR. Archives Env. Protection, z. 35, nr 2, pp. 53-66. Zabrze
 • Szyłak-Szydłowski M., Grabińska-Łoniewska A. (2009): Metody neutralizacji odcieków ze składowisk odpadów komunalnych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej seria „Inżynieria Środowiska”. Zeszyt „Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska” nr 56, s. 21-44. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 • Szyłak-Szydłowski M., Grabińska-Łoniewska A. (2008): Wpływ obciążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń organicznych na wzrost wybranych grup bakterii podczas procesu oczyszczania odcieków ze składowiska odpadów w SBR  Rocznik Ochrony Środowiska, tom 10, s. 444-456
 • Grabińska-Łoniewska A., Kulig A., Pajor E., Skalmowski A., Rzemek W., Szyłak-Szydłowski M. (2007): Physico-chemical and microbiological characteristics of leachates from Polish municipal landfills. Environmental Engineering. Taylor & Francis Group, London, New York, Singapore, s. 327-337
 • Szyłak-Szydłowski M., Grabińska-Łoniewska A., Reynaerts M., Skrzypiec M. (2007): Wpływ obciążenia osadu czynnego na efektywność podczyszczania odcieków w reaktorze SBR. Zeszyty Naukowe Wydziału BiIŚ Politechniki Koszalińskiej Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska, s. 611-622
 • Grabińska-Łoniewska A., Kulig A., Pajor E., Skalmowski A., Rzemek W., Szyłak-Szydłowski M. (2005): Charakterystyka fizykochemiczna i mikrobiologiczna odcieków z różnych składowisk odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne. II Kongres Inżynierii Środowiska. Materiały, tom 2. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 33, s. 433 - 442. Lublin
 • Łebkowska M., Załęska-Radziwiłł M., Szyłak-Szydłowski M., Kalinowski R. (2004) Badania toksyczności w procesie biodegradacji endosulfanu. Inżynieria i Ochrona Środowiska PAN tom 7, nr 3-4, s. 353-365