logo    
   
     

 
Publikacje naukowo-techniczne (2004-2013)

 


 • Kulig A. (2013): Oddziaływanie zapachowe vs. uciążliwość zapachowa obiektów gospodarki komunalnej - charakterystyka oraz możliwości oceny i ograniczenia. [w:] Uciążliwości odorowe - występowanie, zapobieganie, aspekty prawne. s. 110-117. Sopot.
 • Kulig A. (2013): Cele, realizacja oraz wyniki projektu zamawianego "Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej. [w:] Uciążliwości odorowe - występowanie, zapobieganie, aspekty prawne. s. 74-78. Sopot.
 • Kulig A., Barczak R. (2013): Metoda olfaktometrii terenowej i jej zastosowanie do badania i oceny oddziaływania zapachowego obiektów gospodarki komunalnej, w tym oczyszczalni ścieków. [w:] Uciążliwości odorowe - występowanie, zapobieganie, aspekty prawne. s. 39-45. Sopot.
 • Kulig A., Szyłak-Szydłowski M. (2013): Analiza skarg ludności na uciążliwość zapachową w województwie mazowieckim. [w:] Uciążliwości odorowe - występowanie, zapobieganie, aspekty prawne. s. 8-14. Sopot.
 • Kulig A. (2010): Przegląd ekologiczny terenu - możliwości i ograniczenia metodyczne. Chemia ∙ Dydaktyka ∙ Ekologia ∙ Metrologia, r. 15, nr 2, s. 125-139
 • Kulig A. (2010): Projekt badawczy dotyczący źródeł odorantów w gospodarce komunalnej zakończony! Forum Eksploatatora. Nr 3/2010 (48), s. 6-7.
 • Kulig A. (2009): Procedury ocen oddziaływania na środowisko a obszary Natura 2000 w Polsce. Chemia ∙ Dydaktyka ∙ Ekologia ∙ Metrologia, r. 14, nr 1-2, s. 15-35.
 • Kulig A. (2007): Czy obiekty gospodarki ściekowej są źródłem uciążliwości zapachowej? Dwumiesięcznik „Forum Eksploatatora”. Nr 4/2007 (31).
 • Kulig A. (2007): Źródła odorantów w gospodarce komunalnej. Przegląd Komunalny. Nr 9/2007, s. 18.
 • Kulig A. (2007): Projekt badawczy dotyczący źródeł odorantów w gospodarce komunalnej zakończony! Forum Eksploatatora. Nr 3/2010 (48), s. 6-7.
 • Kulig A. (2005b): Źródła i oddziaływanie odorantów emitowanych z obiektów gospodarki ściekowej. Zeszyty Komunalne 11 (34) 2005, s. 99-103. Przegląd Komunalny 11/2005.
 • Kulig A. (2005a): Aktualne zagadnienia w ocenach oddziaływania na otoczenie obiektów gospodarki ściekowej. Oceny oddziaływania substancji zapachowych. Forum Eksploatatora, Nr 2/2005 (19), s. 35-39.
 • Kulig A. (2004a): Źródła odorantów w obiektach gospodarki ściekowej. BMP „Ochrona Środowiska”, Część I. Nr 2/2004 (254), s. 39-42, Część II. Nr 3/2004 (261), s. 49-52.