logo    
   
     

 
Publikacje naukowe (2004-2013)

 

  • Kulig A., Barczak R. (2013): Metoda olfaktometrii terenowej i jej zastosowanie do badania i oceny oddziaływania zapachowego obiektów gospodarki komunalnej, w tym oczyszczalni ścieków. Materiały konferencyjne: Uciążliwości odorowe. Występowanie, zapobieganie, aspekty prawne., Sopot, 16-17 kwietnia 2013, (nie recenzowane).

  • Barczak R., Kulig A. (2012) Klasyfikacja metod badawczych stosowanych w ocenie oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków komunalnych. Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska 2, praca zbiorowa pod redakcją Teodory M. Traczewskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

  • Capelli L., Sironi S., Barczak R., Il Massimiliano M. G., Del Rosso R. (2012), Validation of a Method for Odor Sampling on Solid Area Sources, Water Science & Technology Vol. 66.8, IWA Publishing.
  • Barczak R., Kulig R., Szyłak-Szydłowski M. (2012), Olfactometric Methods Application for Odour Nuisance Assessment of Wastewater Treatment Facilities in Poland, Chemical Engineering Transactions, vol 30, AIDIC, Milano, Italy.

  • Barczak R., Sówka I., Nych A., Skrętowicz M., Zwoździak P. (2010): Application of the standard Sniffin’ Sticks method to the determination Odor Inspectors’ olfactory sensitivity in Poland [w:] Chemical Engineering Transactions. vol. 23, pp. 13-18. AIDIC Servizi S.r.l., Milano.
  • Barczak R. (2010): Metody pobierania próbek do oznaczeń olfaktometrycznych Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej seria „Inżynieria Środowiska”. Zeszyt „Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska” nr 58, s. 61-75. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
  • Kulig A., Barczak R. (2010): “Effective Microorganisms” (EM) in reducing noxiousness of selected odorant sources. Environment Protection Engineering. Vol. 36, No. 1, pp. 13-24.