logo    
   
     

 
Raporty OOŚ

 

 
  • Kulig A., Szyłak-Szydłowski M., Dąbrowska M. (2010): Opinia naukowa obejmująca merytoryczną analizę i ocenę dokumentów: Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz Ekspertyzy środowiskowej, dotyczących budowy fermy norek w miejscowości Radomice (dla Burmistrza Miasta i Gminy Września). Raport WIŚ PW 04-10/ZOiKŚ. Warszawa.
  • Manczarski P., Kulig A., Osiadacz A. (2008): Analiza wariantu polegającego na niepodejmowaniu inwestycji (przedsięwzięcia) pn. »Budowa Podziemnego Magazynu Gazu „Kosakowo”« stanowiąca element raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dla przez INVESTGAS S.A. w Warszawie). Raport WIŚ PW 5-08/ZOiKŚ. Warszawa.
  • Kulig A., Tomkiewicz T. W., Dąbrowska M. (2006): Ocena procesu formalnego przygotowania i uzgodnień dotyczących rozbudowy Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Myślachowicach z punktu widzenia oddziaływania na środowisko (dla Zakładu Wyrobów Cukierniczych w Myślachowicach). Raport ISIŚ PW 11-06/ZOŚM. Warszawa.
  • Kulig A., Tomkiewicz T. W., Dąbrowska M. (2006): Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia "Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Starachowicach" (dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach). Raport ISIŚ PW 8-06/ZOŚM. Warszawa.
  • Kulig A., Tomkiewicz T. W., Dąbrowska M. (2006): Raport o oddziaływaniu na środowisko modernizacji Oczyszczalni Ścieków "Południe" w Nowym Dworze Mazowieckim + (2007) ANEKS Wpływ przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne (dla Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim). Warszawa.
  • Kulig A., Tomkiewicz T. W., Dąbrowska M. (2005): Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia “Sieć kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu (dla Gminy Miasto Sieradz)”. Raport ISIŚ PW 24-05/ZOŚM. Warszawa.
  • Kulig A., Tomkiewicz T. W., Dąbrowska M. (2005): Raport o oddziaływaniu na środowisko modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków "Sitkówka" dla miasta Kielce (dla firmy "Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o.). Raport ISIŚ PW 12-05/ZOŚM. Warszawa.
  • Kulig A., Tomkiewicz T. W. (2004): Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej odbudowy Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie (dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy). Warszawa.
  • Kulig A. (2004): Przegląd ekologiczny (środowiskowy) kompostowni osadów ściekowych w Garwolinie (dla PWiK Sp. z o.o. w Garwolinie). Warszawa.