logo    
   
     

 
Referaty konferencyjne

 

 • Chemia ∙ Dydaktyka ∙ Ekologia ∙ Metrologia MED’11. Bělá pod Pradědem, Czechy, 23-25 czerwca 2011. Temat ref. „Czy ocena oddziaływania zapachowego źródeł odorantów może stać się elementem procedury ocen środowiskowych?”.
 • International Conference on Environmental Odour Monitoring & Control „NOSE2010”. Florence. Italy, September 22-24 2010. Temat ref. „Application of the standard Sniffin’ Sticks method to the determination Odor Inspectors’ olfactory sensitivity in Poland” i „ Impact of Technological Solutions and Operating Procedures on Odour Nuisance of Municipal Solid Waste Landfills in Poland”.
 • XXXIV Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne z cyklu CHEMISTRY FOR AGRICULTURE w Karpaczu, 29 listopada - 2 grudnia 2009 r. Temat ref.: „Charakterystyka i ocena oddziaływania zapachowego źródeł odorantów w gospodarce ściekowej i odpadowej w Polsce”.
 • VI konferencja „Problemy unieszkodliwiania odpadów”. Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Temat ref. „Analiza problemu oddziaływania zapachowego na podstawie skarg ludności oraz inwentaryzacji źródeł odorantów w gospodarce ściekowej w Polsce oraz na terenie województwa mazowieckiego”.
 • XXXIII Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne z cyklu CHEMISTRY FOR AGRICULTURE w Jeseniku (Czechy), 30 listopada - 3 grudnia 2008 r. Temat ref.  „Identyfikacja i inwentaryzacja źródeł odorantów w obiektach gospodarki ściekowej i odpadowej – zagadnienia metodyczne i wstępne wyniki badań”.
 • II Międzynarodowa Konferencja „INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH”. Ustronie, 4 - 6 czerwca 2008 r. Temat ref. „Oczyszczanie środowiska z węglowodorów ropopochodnych na przykładzie odpadów z odwiertów wydobywczych ropy naftowej”.
 • Międzynarodowe seminarium „Ograniczanie uciążliwości odorowych” organizowane przez TAIEX we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie. Międzyzdroje, 31 marca - 1 kwietnia 2008 r. Temat ref. „Czy ocena oddziaływania zapachowego przedsięwzięć i obiektów w gospodarce komunalnej może stać się elementem procedury ocen środowiskowych?”.
 • II Konferencja „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”, Warszawa, 24-26 września 2007 r. Temat ref. „Bioremediacja zanieczyszczeń ropopochodnych w kilkuetapowym procesie oczyszczania wylewiska odpadów z odwiertów wydobywczych ropy naftowej”.
 • XXXII Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Technicznego z cyklu CHEMISTRY FOR AGRICULTURE w Jeseniku (Czechy), 3-6 grudnia 2007 r. Temat ref. „Identyfikacja i inwentaryzacja źródeł odorantów w obiektach gospodarki ściekowej i odpadowej”.
 • The International Conference „Protection and Restoration of the Environment VIII”. Chania. Crete, Greece, July 2-7 2006. Temat ref. „Environmental Impact Assessment for Municipal Utilities by Measurement and Modelling Based Methods” i „Influence of brown coal on limit of phytotoxicity of soils contaminated with heavy metals”.
 • II Kongres Inżynierii Środowiska. Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin, 4-7 września 2005 r. Temat ref. „Charakterystyka fizykochemiczna i mikrobiologiczna odcieków z różnych składowisk odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne”.