logo    
   
     

 


 

Z kim współpracujemy?

Zespół Ochrony Powierzchni Ziemi współpracuje z następującymi jednostkami:

Zespół Hydrologii oraz Zespół Gospodarki Odpadami KOiKŚ,

• Zakład Biologii, Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska oraz Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków WIŚ PW,

Olfactometric Laboratory of the Politecnico di Milano, Mediolan, Włochy,

Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska,

AGH, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska,

Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny:

Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, Opole,

OTTO Engineering Polska S.A. w Rzeszowie,

CELSA Huta Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim,

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna,

EcoExPol Sp. z o.o.,

• Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego,

Zakład Chemii Środowiska S.C.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Współpraca wynika ze wspólnie podejmowanych działań naukowych oraz badań realizowanych przez Zespół w ramach oferty dla gospodarki.