logo    
   
     

 Zakres analiz

W pracowni Pomiarów Zanieczyszczeń Gleby wykonywane są następujące analizy:

Oznaczenie, metoda pomiarowa

Zakres metody pomiarowej

Pobór próbek gleb i gruntów o strukturze naruszonej i nienaruszonej do badań laboratoryjnych, metoda wiertnicza i odkrywkowa

met. wiert. 0-7 m.
met. odkrywkowa 0-1,8 m

Oznaczenie zawartości suchej masy: wody w glebie w przeliczeniu na suchą masę gleby, metoda wagowa

wszystkie rodzaje gruntów

Oznaczanie zawartości węglanów, metoda objętościowa

grunty, skały i betony

Badanie składu frakcyjnego gleb, metoda sitowa, areometryczna

frakcje od szkieletowych do ziemistych

Oznaczanie współczynnika filtracji gruntów

wszystkie rodzaje gruntów porowatych

Oznaczanie odczynu oraz zasolenia

wszystkie rodzaje gruntów

Oznaczanie siarczanów rozpuszczalnych w wodzie i w kwasach

wszystkie rodzaje gruntów

Oznaczenie chlorków

grunty, wody gruntowe

Właściwości kompleksu sorpcyjnego

wszystkie rodzaje gruntów

Oznaczanie węgla organicznego

wszystkie rodzaje gruntów

Oznaczenie przyswajalnych form składników pokarmowych (azot, fosfor, potas),

wszystkie rodzaje gruntów

Oznaczanie: sodu, potasu, wapnia i litu, fotometria płomieniowa

grunty, osady, wody gruntowe

Oznaczanie związków organicznych w tym węglowodorów ropopochodnych, metodyki analityczne

wszystkie rodzaje gruntów

Oznaczanie: żelaza, manganu, kadmu, ołowiu, miedzi, cynku, chromu, arsenu oraz niklu, metodyki analityczne

grunty, osady, wody gruntowe