logo    
   
     

 
Scientific publications

 

  • Bugajska A., Kulig A. (2014): Działania prośrodowiskowe podejmowane we Francji na etapie eksploatacji autostrad. [w:] Budownictwo i Architektura, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, vol. 13, nr 1, s. 123-138 (ISSN: 1899-0665)

  • Bugajska A., Kulig A. (2013): Analiza i określenie możliwych kierunków zmian w zakresie kontroli ex-post oddziaływania na środowisko autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXX, z. 60 (3/13), lipiec-wrzesień 2013, s. 173-192

  • Traczewska T.M., Bugajska A. (1996): Biodegradacja antracenu i fenantrenu przez immobilizowaną mieszaną kulturę bakterii. XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Łódź.
  • Traczewska T.M., Bugajska A. (1996): Biodegradacja antracenu i fenantrenu przez immobilizowaną mieszaną kulturę bakterii. XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Łódź.